Home > Ondernemers > Ondernemersnieuws

Ondernemersnieuws

  • Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Nijkerk

    BiZ staat voor ‘bedrijveninvesteringszone’. Een gemeenteraad kan zo’n BiZ instellen voor een bepaald gebied, mits de helft van de ondernemers daarover stemt én minimaal tweederde vóór stemt. Gaat het door, dan betalen de ondernemers een opgelegde bijdrage waarmee voorzieningen worden betaald. Op verzoek van de Stichting BIZ binnenstad Nijkerk heeft de gemeenteraad van Nijkerk de Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Nijkerk 2019-2022 vastgesteld. Om deze in werking te laten treden, moet dus onderzocht worden of er voldoende steun onder de gebruikers is. Daarvoor houdt de gemeente vanaf 21 januari een draagvlakmeting.

  • 155-Help-een-bedrijf

    Uw bedrijf kent moeilijke tijden?

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden