Home > Ondernemers > Ondernemersnieuws > Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Nijkerk

Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Nijkerk

BiZ staat voor ‘bedrijveninvesteringszone’. Een gemeenteraad kan zo’n BiZ instellen voor een bepaald gebied, mits de helft van de ondernemers daarover stemt én minimaal tweederde vóór stemt. Gaat het door, dan betalen de ondernemers een opgelegde bijdrage waarmee voorzieningen worden betaald. Op verzoek van de Stichting BIZ binnenstad Nijkerk heeft de gemeenteraad van Nijkerk de Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Nijkerk 2019-2022 vastgesteld. Om deze in werking te laten treden, moet dus onderzocht worden of er voldoende steun onder de gebruikers is. Daarvoor houdt de gemeente vanaf 21 januari een draagvlakmeting.

Ondernemers (gebruikers) in de binnenstad van Nijkerk kunnen van 21 januari tot en met 12 februari 19.30 uur hun stem uitbrengen voor of tegen de verordening en de daaruit volgende heffing. De uitslag van de draagvlakmeting wordt op 12 februari om 20.30 uur bekend gemaakt. Als de verordening o.a. door tweederde van de stemmers wordt ondersteund, treedt deze met terugewerkende kracht vanaf 1 januari 2019 in werking. U kunt de bijbehorende stukken hieronder downloaden.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente Nijkerk, via telefoon 14 033 of via e-mail gemeente@nijkerk.eu.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden