Home > Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen Model A of Model B. Levensmiddelenbedrijven en cafetaria’s mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar alleen voor gebruik elders dan ter plaatse. Voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen kan men een onthefffing van de vergunningsplicht aanvragen (ontheffing artikel 35 Drank- en H. wet).

  De voorwaarden zijn:

  • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
  • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines (Bestuursreglement).
  • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een instructiecursus hebben gevolgd.
  • Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
  • De inrichting waarin het horeca- of slijterijbedrijf plaatsvindt moet aan bepaalde eisen voldoen (onder andere met betrekking tot oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte).

  Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente ter voorkoming van oneerlijke concurrentie aanvullende beperkingen opleggen, bijvoorbeeld met betrekking tot de tijden waarop alcohol mag worden geschonken.

 • Wat moet ik doen?

  Een drank- en horecavergunning moet u aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Daartoe moet u een speciaal door de minister van VWS aangewezen formulier gebruiken. De aanvraagformulieren kunt u krijgen bij het gemeenteloket of downloaden onder het tabje 'openbare documenten'. Wilt u langskomen bij het loket, maak dan een afspraak via het digitale formulier dat u vindt onder 'Digitaal aanvragen'.

  U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien u:

  • het aantal m2 van de inrichting wijzigt;
  • een (horeca)zaak wilt starten;
  • als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken;
  • de in de bestaande vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt.

 • Wat heb ik nodig?

  U hebt de volgende documenten nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
  • Een verklaring van Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
  • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

  Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn. De wet BIBOB is van toepassing op de aanvraag Drank- en Horecawetvergunning.

 • Aanvullende informatie

  Ga voor de geldenden Drank- en Horecaverordening van de gemeente Nijkerk naar de website van de Rijksoverheid.

 • Online aanvragen

  Onderstaande documenten kunt u downloaden en handmatig invullen:

  Maak een afspraak

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden