Home > Ondernemers > Personeel > Banenafspraak

Banenafspraak

Kabinet en werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord van april 2013 afgesproken dat ze extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: de banenafspraak.
Dit is een landelijke afspraak. Het gaat in de periode van 2013 tot 2016 om 125.000 extra banen, die in 2026 gerealiseerd moeten zijn. De overheid moet 20% van de aantallen realiseren en de markt 80%. Halen werkgevers de aantallen niet op vrijwillige basis, dan wordt het bij wet verplicht.

Doelgroep

De doelgroep voor de banenafspraak:

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet het Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  2. Mensen met een Wsw-indicatie.
  3. Wajongers met arbeidsvermogen.
  4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Mensen op de Wsw-wachtlijst en Wajongers krijgen de eerste jaren voorrang bij het plaatsen op een baan.

Doelgroepregister

De mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan. Het UWV beheert dit register.

Informatie voor de werkgever

U als werkgever kunt bij het UWV navragen of een potentiële werknemer is opgenomen in het doelgroepregister. U kunt dit navragen met een formulier, dat u kunt downloaden op de website van het UWV.

Voordat u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, neemt u dan contact op met de gemeente of met het UWV. Zij kunnen u bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking ondersteunen met instrumenten en voorzieningen. Het  werkgeversservicepunt in Amersfoort is het loket van waaruit gemeenten, UWV en regionaal werkbedrijf samenwerken.

Welke baan telt mee?

Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat personen uit de doelgroep gemiddeld werkt. Het gaat dan om een baan van 25 uur per week. Kleinere banen tellen mee naar evenredigheid van het aantal verloonde uren. Ook plaatsing van jongeren van 16 en 17 jaar en inleenverbanden kunnen meetellen voor de banenafspraak.

Termijn behorend tot de doelgroep

Mensen uit de doelgroep behoren tot de doelgroep zolang zij aan de doelgroep criteria voldoen. Dit varieert per doelgroep. Als iemand niet meer voldoet aan de doelgroepcriteria eindigt de registratie met ingang van 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarop iemand niet meer aan de criteria voldoet.

Ondersteuning aan werkgevers

Zowel de gemeenten als het UWV hebben voorzieningen en instrumenten om mensen met arbeidsbeperkingen te ondersteunen naar werk. Voorbeelden zijn proefplaatsingen loonkosten subsidie, no-riskpolis, begeleiding/jobcoach en werkvoorzieningen (b.v. aanpassing werkplek)

Voor meer informatie kunt u terecht bij het werkgeversservicepunt.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden