Home > Ondernemers > Samenwerking in de regio

Samenwerking in de regio

De gemeente Nijkerk grenst aan Amersfoort en ligt op de rand van de Gelderse Vallei (regio FoodValley). Economisch gezien is Nijkerk zowel nauw verbonden met de regio Amersfoort als met de regio FoodValley.

In de Gelderse Vallei zijn veel bedrijven gevestigd in de Foodsector, zowel agrarische als industriële bedrijven. Daarnaast ligt ook de Universiteit van Wageningen (WUR) in deze regio. De WUR vormt een belangrijk kenniscentrum op het gebied van voedsel productie en – verwerking. Om de voedingsmiddelensector te versterken hebben gemeenten in de Gelderse vallei, waaronder Nijkerk, zich verenigd in de regio FoodValley. Gemeenten in de regio FoodValley hebben samen een strategische agenda opgesteld om onder andere het economische klimaat in de regio FoodValley te verbeteren.

De regio Amersfoort is van belang omdat veel mensen in Nijkerk in de regio Amersfoort werken en omgekeerd. Voor zowel de beroepsbevolking als bedrijven in de regio Amersfoort is het van groot belang, dat bedrijven gezond zijn en kunnen groeien, en dat de beschikbare banen goed aansluiten bij het opleidingsniveau en –richting van de werknemers. Om de aansluiting tussen werkgevers en werknemers in de regio Amersfoort te optimaliseren, heeft Nijkerk haar krachten gebundeld met de gemeente Amersfoort, de gemeente Leusden en het WERKplein Amersfoort.

Speciaal voor werkgevers heeft zij het Werkgeversservicepunt 033 opgericht. Het Werkgeversservicepunt 033 vormt het aanspreekpunt voor werkgevers die vragen hebben over subsidies, leren en werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook geven zij advies over werving en selectie en voorlichting over faillissementen en collectief ontslag

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden