Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.
 

Wilt u een afspraak maken voor het invullen van het formulier, bel dan met 14 033.