Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht. Er zijn al veel vluchtelingen in Nederland. Ook de gemeente Nijkerk vangt vluchtelingen op. Er is nauw contact met onze maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen bij de opvang.

Opvang

Net als elders in Nederland worden in Nijkerk Oekraïense vluchtelingen op twee manieren opgevangen: in de gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) en in de particuliere opvang Oekraïners (POO).

In Nijkerk vangen wij vluchtelingen op in Bad Hulckesteijn, een vakantiepark aan het Nijkerkernauw, en in twee woningen in Hoevelaken. Op beide plekken worden zij begeleid door locatiemanagers. Dit is voor de korte termijn, tot en met begin volgend jaar. Op middellange en lange termijn werken we aan een structurele oplossing die we in het komende najaar zullen presenteren, onder andere op deze plek.

Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO)

Sinds dinsdag 3 mei zijn 53 vluchtelingen gehuisvest in Europarcs Bad Hulckesteijn. De huisjes waar de Oekraïense vluchtelingen tijdelijk kunnen verblijven voorzien in de behoefte aan opvang voor de middellange termijn. Daarnaast worden 45 vluchtelingen opgevangen bij 15 gastgezinnen in Nijkerk (POO, zie hierna). In juni 2022 gingen 10 Oekraïense kinderen in de gemeente naar school. 

Alle vluchtelingen zijn inmiddels ingeschreven bij de gemeente en ontvangen leefgeld. Zo’n 17% van onze Oekraïense gasten heeft inmiddels werk gevonden. Hartverwarmend is de brede steun uit de samenleving, van bewoners, kerken, bedrijven.

Het is nog niet bekend hoelang en hoeveel vluchtelingen hulp nodig hebben. Door de toestroom van vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne, is een noodsituatie ontstaan. Aangezien er een tekort is aan tijdelijke opvangplekken, maakt de landelijke overheid het mogelijk om soepeler met regels om te gaan, bijvoorbeeld voor het verblijf op een vakantiepark. De gemeente Nijkerk is daar blij mee omdat dat ruimte geeft om mensen op de vlucht op een passende manier op te vangen en te ondersteunen.

Particuliere opvang Oekraïners (POO)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Maar Oekraïners mogen natuurlijk ook logeren bij vrienden, familie of kennissen. Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend. 

Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven kunnen logeren bij familie, kennissen of particulieren. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken, het is dan ook belangrijk dat je weet waar je aan begint als gastgezin. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang deze mensen opvang nodig hebben. We kennen inmiddels voorbeelden van inwoners die vluchtelingen thuis tijdelijk hebben opgevangen en waar naar verloop van tijd bleek dat de situatie niet langer houdbaar was. Met als gevolg teleurstelling en verdriet bij beide partijen. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten(externe link) voor gastgezinnen. 

Wilt u een opvangplek aanbieden? Meldt u zich dan aan bij Takecarebnb(externe link), de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. U kunt ook een kijkje nemen op het platform Refugeehelp.nl(externe link) voor andere particuliere initiatieven rond huisvesting. 

Meer informatie is ook te vinden bij de Rijksoverheid(externe link).