Het parkeerdek van parkeergarage De Bonte Koe (Vrijheidslaan 29) is vanaf donderdag 8 oktober drie weken buiten gebruik. Op donderdag 22 oktober worden op het bovendek van de parkeergarage De Bonte Koe slijpwerkzaamheden uitgevoerd. De parkeergarage, het bovendek en de begane grond is daarom gesloten op donderdag 22- en vrijdag 23 oktober. De gemeente sluit de parkeergarage omdat tijdens het slijpen betonstof door de naden op de geparkeerde auto’s beneden kan komen. Daarom is besloten de parkeergarage twee dagen te sluiten.

Alternatief om te parkeren als de parkeergarage vol is

U kunt gratis parkeren naast het stadhuis, Kolkstraat. Betaald parkeren kan bij parkeerterrein Gele Weiland (Synagogepad) of in de parkeergarage Oosterpoort (Vetkamp). 

Meer informatie over betaald parkeren

Uitbreiding parkeergarage De Bonte Koe met 52 parkeerplaatsen

Verbetering van zowel de bereikbaarheid als de aantrekkelijkheid van het centrum van Nijkerk was het doel van de visie Aantrekkelijk Nijkerk. Om dit te realiseren is gekozen voor een autoluwe binnenstad. Dit wordt gecombineerd met parkeren in zogenaamde bronpunten (ofwel parkeerlocaties) aan de rand van de binnenstad. Uitbreiding van parkeergarage De Bonte Koe, die nu al de hoogste bezettingsgraad heeft, is een mooie en gewenste invulling van dit beleid. Binnen het vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad is het mogelijk om de parkeergarage De Bonte Koe uit te breiden met 52 parkeerplaatsen. De bereikbaarheid én de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Nijkerk krijgt met deze uitbreiding een impuls. De looproute van deze parkeergarage naar de binnenstad wordt begeleid met groen. Hiermee wordt het nog aantrekkelijker voor bezoekers van de binnenstad om hier te parkeren.

Rustiger verkeersbeeld

In overleg met omwonenden is reeds een aantal keuzes gemaakt om de aanrijroute voor deze parkeergarage te verbeteren. Het gaat hierbij om de verbinding tussen de Vrijheidslaan en De Bonte Koe. Daar wordt nu voorgesteld om aan één kant een laad- en losplaats te realiseren en aan de kant van de Action meer fietsvoorzieningen te maken met een goed trottoir. Dit geeft een rustiger verkeersbeeld op de aanrijroute naar De Bonte Koe en wordt daarmee veiliger én biedt meer kwaliteit in de openbare ruimte op deze locatie.