Met de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ als basis wordt de binnenstad ingericht. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden en in verschillende fasen. In de periode van 19 mei tot 16 juni 2021 heeft het ontwerp van Het Plein en de aanloopstraten ter inzage gelegen voor de formele inspraak. Het college heeft besloten het ontwerp vast te stellen. 

Zienswijzen

Er zijn zeventien zienswijzen op het ontwerp binnengekomen. De belangrijkste zienswijzen gaan over de Van Kluijve-lantaarn, het terrassenbeleid, het fietsparkeren en de ondergrondse huisvuilcontainers. De zienswijzen en de beantwoording zijn verwoord in het eindverslag. Voor het college van burgemeester en wethouders vormen de ingediende zienswijzen aanleiding om het ontwerp op een aantal punten aan te passen en definitief vast te stellen.

Definitief Ontwerp

In het ontwerp is uitgegaan van de huidige functionaliteiten van het Plein en het creëren/ behouden van voldoende vierkante meters om de diverse activiteiten op het Plein mogelijk te maken. Zoals de organisatie van de weekmarkt, diverse evenementen en ook terrassen.

Het definitieve ontwerp en alle andere relevante stukken staan onderaan de pagina. 
De belangrijkste wijzigingen in het ontwerp leest u hierna.

Locatie Van Kluijve-lantaarn

De van Kluijve-lantaarn verdient een prominentere plek en blokkeert nu het zicht op een monumentaal pand. De voorgestelde nieuwe plek van de Van Kluijve-lantaarn wordt als ongeschikt ervaren. De lantaarn blokkeert diverse zichtlijnen op het Plein en verkeersdeelnemers hebben geen vrij zicht meer. Dit geldt ook voor de kinderen die de lantaarn als speelobject gebruiken. Vanwege de gevaarlijke verkeerssituatie die zou ontstaan is daarom besloten om te kijken naar een andere en meer geschikte locatie. 

Ondergrondse containers

Er is besloten om geen ondergrondse huisvuilcontainers op te nemen in het ontwerp. Er wordt gekeken naar een locatie in de buurt bij hoogbouw in het centrum. 

Fietsparkeren op de Koetsendijk

In het ontwerp was uitgegaan van fietsparkeren op de Koetsendijk. Bij nader inzien is het logisch om deze zo dicht mogelijk te realiseren bij de Kolkstraat en het Plein, langs de Breede Beek richting De Waegh. Zo staan de fietsen in het zicht en wordt de bezoeker uitgenodigd hier de fiets neer te zetten.