De gemeenteraad heeft ingestemd met de programmabegroting 2023-2026. In de begroting licht het college zijn plannen toe inclusief de kosten. De begroting is met andere woorden het huishoudboekje van de gemeente.

De programmabegroting voor 2023 is een beleidsarme begroting. Nog niet alle details zijn ingevuld. Het college werkt nog aan een verfijning van het coalitieakkoord. Het resultaat is de zogenaamde ontwikkelagenda. Die is bijna klaar en wordt begin 2023 in de gemeenteraad besproken.
Bekijk hier de programmabegroting 2023 - in één oogopslag of lees de complete programmabegroting 2023-2026.

Bekijk de begrotingen van voorgaande jaren op de pagina Begroting.