Column 20 september 2023, Marja Willems, raadslid VVD

Het zijn woelige tijden en de wereld lijkt wel in een wervelstorm van natuurrampen, oorlogen en politieke stress te verkeren. Ook worden er door hogerhand diverse soorten van beleid opgelegd en zijn er doelen vastgesteld die behaald moeten worden.
In al het rumoer heb ik de taak om te blijven zien waar ik als lokaal vertegenwoordiger mijn stem kan laten tellen. Ben ik bezig om verbanden te leggen en mensen samen te brengen die hetzelfde doel voor ogen hebben maar dat niet van elkaar weten. Breng ik bezoeken bij Nijkerkse initiatieven als o.a. Humanitas en SchuldHulpMaatje en verwonder ik mijzelf wanneer ik hoor dat 14 kerken vanuit de gemeente Nijkerk hierin samenwerken. Dan kan ik alleen maar dankbaar zijn dat er zoveel mensen zich inzetten voor de mensen dichtbij om ons heen en de verbinding gezocht hebben met elkaar.
Uit ervaring als budgetcoach weet ik hoe intensief het is om mensen met schulden te begeleiden. Want geen mens wil geldzorgen, geloof mij maar en het went ook nooit. Het (over)leven van dag tot dag maakt dat je niet meer verder kunt kijken en daardoor het overzicht kwijt bent. Wanneer ergens zoveel stress zit in een mens, kan er verder niets meer bij.

Waar ik één van mijn initiatieven tezamen met Paul van Dongen, de RollatorFit Nijkerk, los heb gelaten en waar Nijkerk Sportief en Gezond het over heeft genomen, zijn er meerdere andere taken die mijn aandacht vereisen. Waar het ooit laagdrempelig en overzichtelijk was houd ik mij nu bezig met hoe er vorm wordt gegeven aan de relatie tussen de zorg, gemeente, burgers tezamen met schuldhulpverlening, onderwijs, migratie en het tekort aan woningen.
Uiteindelijk wil niemand zich eenzaam, verlaten en alleen voelen. En wanneer je van daaruit denkt, nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid op onze eigen manier en zorgen we voor elkaar en zijn we er voor elkaar.