De gemeente Nijkerk heeft de Visie beheer openbare ruimte gereed. Inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen, Holkerveen en Nijkerk hebben de gemeente laten weten hoe zij het beheer zien. Zij vinden het vooral belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan veiligheid en het openbaar groen. De gemeente zet daarom in op verzorgend onderhoud, verlichting van onveilige plekken en op het meer betrekken van inwoners bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.