Op deze pagina informeren wij u over de reconstructie van de Oranjelaan, Stationsweg, Willem Alexanderplein en Hoefslag. De reden is dat het verkeer hier 30 km/uur moet gaan rijden. Het projectgebied van de reconstructie ziet u hieronder.

Projectgebied Oranjelaan en omgeving

Aanleiding

Deze reconstructie vloeit voort uit het landelijk verkeersbeleid om binnen de bebouwde kom maximaal 30 km/uur te rijden. Er is besloten om dit gebied hierop in te richten. De snelheid van 50 km/uur wordt aangepast naar 30 km/uur. De gemeente Nijkerk wil hiermee het doorgaande verkeer ontmoedigen deze route te kiezen.
De maatregelen bestaan uit een nieuw wegdek, een nieuwe openbare ruimte en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het stationsplein krijgt een nieuwe inrichting waarbij er ruimte is voor verschillende doelgroepen en de buslijnen, daarbij krijgt het de uitstraling van de binnenstad.

Digitaal het voorontwerp inzien en uw vragen en/of suggestie(s) indienen

U kunt onderaan deze pagina het voorontwerp inzien. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 

Wat is het vervolgproces na vrijdag 17 december?

Om te komen tot een passend ontwerp, waarin bewoners en bedrijven betrokken zijn, worden de volgende stappen doorlopen: 

  • Na de inloopbijeenkomsten en de digitale reactieperiode (welke tot en met vrijdag 17 december is) worden uw suggesties geanalyseerd en wanneer mogelijk wordt het ontwerp hierop aangepast en verder uitgewerkt tot het concept Definitief Ontwerp;
  • Na de uitwerking tot het concept Definitief Ontwerp wordt het opnieuw aan u voorgelegd in de formele inspraak. In deze periode kunt u uw eventuele zienswijze(n) indienen. Na het doorlopen van de formele inspraak wordt het ontwerp afgerond en volgt de uitvoering van de reconstructie. Vóór de uitvoering van de reconstructie krijgt u inzicht in het uitvoeringsplan. Hierin staat hoe de werkzaamheden worden opgedeeld, wanneer op welke plekken er werkzaamheden zullen plaatsvinden en de contactpersoon waar u tijdens de uitvoering terecht kunt.

Zie hieronder de routekaart van het project.

Routekaart Oranjelaan en omgeving

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Dan kunt u deze stellen aan 
de projectleider G. Duine of de projectcoördinator T. Schaap van de gemeente Nijkerk. Dit kunt u doen door te bellen met het algemene nummer van de gemeente 14 033 of een e-mail te sturen naar oranjelaan_omgeving@nijkerk.eu (let op tussen oranjelaan en omgeving zit een `laag streepje`)