Op deze pagina informeren wij u over de reconstructie van de Oranjelaan, Stationsweg, Willem Alexanderplein en Hoefslag. De reden is dat het verkeer hier 30 km/uur moet gaan rijden. Het projectgebied van de reconstructie ziet u hieronder.

Projectgebied Oranjelaan en omgeving

Aanleiding

Er is besloten om bovenstaand gebied aan te pakken en anders in te richten. Daarbij sluiten wij aan bij het landelijk verkeersbeleid om binnen de bebouwde kom maximaal 30 km/uur te rijden. De snelheid van 50 km/uur in de huidige situatie wordt dus aangepast naar 30 km/uur. De gemeente Nijkerk wil het doorgaande verkeer ontmoedigen om deze route te kiezen. Ook wordt het gebied met de nieuwe inrichting beter herkenbaar als verblijfsgebied.
De volgende aanpassingen worden er gedaan:

  • verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • aanleggen van een nieuw wegdek;
  • inrichten van een nieuwe openbare ruimte. 

De nieuwe inrichting van de Oranjelaan en het Stationsplein sluit qua uitstraling aan bij die van de binnenstad.

De formele inspraak

Het definitief ontwerp heeft vanaf maandag 28 februari tot en met vrijdag 8 april 2022 ter inzage gelegen voor de formele inspraak. In deze periode heeft u het definitief ontwerp kunnen inzien en eventueel een zienswijze(n) kunnen indienen.

De zienswijzen

De binnengekomen zienswijzen zijn beantwoord en opgenomen in het eindverslag. De belangrijkste zienswijzen gaan over het parkeren op het Willem-Alexanderplein. Voor het college van burgemeester en wethouders vormen de ingediende zienswijzen aanleiding om het ontwerp aan te passen en definitief vast te stellen.

Definitief Ontwerp

Onderaan deze pagina kunt u het eindverslag en het definitieve ontwerp downloaden.

Zie hieronder de routekaart van het project.

Hoe nu verder?

Aansluitend op het vaststellen van het Definitief Ontwerp, heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de reconstructie. Er wordt gestart aan de Oranjelaan, Stationsweg en Willem Alexanderplein. De werkzaamheden aan de Hoefslag zullen aansluitend plaats vinden. De aannemer informeert u verder in detail over de planning en de fasering.

Het werk is gegund aan aannemer Timmer Grond,- Weg & Waterbouw gevestigd in Nijkerk. Het aanspreekpunt van de aannemer is Rick van Sandvoort. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw vragen stellen aan hem.

Startmoment op 19 oktober 

Op woensdag 19 oktober is er een startmoment met de wethouder Rene Windhouwer. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 12.00 uur in het park op het Willem Alexanderplein (tegenover het station).

Inloopbijeenkomst Oranjelaan, Stationsweg en Willem Alexanderplein

Op donderdag 20 oktober is er een inloopbijeenkomst in De Schakel aan de Oranjelaan. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw vragen stellen aan de aannemer en de gemeente Nijkerk. De inloopbijeenkomst over de Hoefslag wordt vooraf aan de start van de werkzaamheden georganiseerd. Hierover nog op een later tijdstip meer informatie.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u deze stellen aan Juriaan Smits van de gemeente Nijkerk via (033) 247 22 22 of aan Rick van Sandvoort van de aannemer Timmer via (06) 255 414 01. Ukunt ook een e-mail sturen naar:
oranjelaan_omgeving@nijkerk.eu (let op tussen oranjelaan en omgeving zit een `laag streepje`).