Nijkerk maakt samen met zeven andere gemeenten deel uit van de regio Foodvalley. Als regio werken we samen aan de Regionale Energie Strategie (RES)(externe link). De RES is een plan over hoe we als regio voldoende duurzame energie kunnen opwekken, zodat we de doelen uit het Klimaatakkoord halen.
Daarbij richten we ons nu vooral op zonne- en windenergie. Omdat de bronnen zon en wind schoon en onuitputtelijk zijn. Maar we houden daarnaast natuurlijk ook andere ontwikkelingen en innovaties in de gaten.

De RES 1.0

In april 2021 heeft Regio Foodvalley de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 ingeleverd bij het rijk. In dit plan staat beschreven wat de regio wil doen, zodat we in 2050 energieneutraal zijn. Onder andere door flink te besparen op energieverbruik, door de energie die we wel gebruiken duurzaam op te wekken en door op zoek te gaan naar warmtebronnen als alternatief voor aardgas.
Lees hier de korte versie van de Regionale Energie Strategie RES 1.0(externe link)

Wat betekent dat voor Nijkerk

Qua beleid zet de gemeente Nijkerk in op het besparen van energie en op het duurzaam opwekken ervan. Energie besparen is essentieel, want hoe minder we gebruiken, hoe minder we hoeven op te wekken. En voor het opwekken van duurzame energie willen we de zon en wind als bron gebruiken.

Zon

De daken van bedrijven, woningen en maatschappelijke gebouwen bieden al veel ruimte om zonnepanelen te plaatsen, dus dat stimuleren we als gemeente. Daarnaast wil we ook rest-gronden aan de randen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen.

Wind

Deze hoeveelheid zonnepanelen bij elkaar is helaas nog niet voldoende om heel Nijkerk te voorzien van duurzame energie. Er zijn aanvullende opties nodig voor zonne- en windenergie. Bij voorkeur zo veel mogelijk langs infrastructuur, zoals langs de A28. Het voornemen is om daar zowel windmolens als zonnevelden te plaatsen.
Lees hier meer over het Beleid duurzaamheid Nijkerk - Duurzaam Nijkerk (duurzaam-nijkerk.nl)(externe link).

Meer informatie

Meer informatie over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie vindt u op: www.regionale-energiestrategie.nl(externe link). Midden boven op die pagina vindt u de knop ‘Klimaatprogramma’s’. U vindt ook informatie over o.a. Aardgasvrije Wijken of bijvoorbeeld het Expertisecentrum Warmte.