Algemeen

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zelf mee kunnen praten over de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Daarvoor is de Dialoog ‘Samen aan Zet’ in het leven geroepen. Het initiatief en de opdracht voor ‘Samen aan Zet’ kwam van de gemeenteraad. ‘Samen aan Zet’ wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten. De afgelopen anderhalf jaar hebben inwoners, bedrijven en instellingen/verenigingen hun kennis, ervaring en creativiteit samengebracht om keuzes te maken voor de komende jaren.

Activiteiten en voorzieningen in onze gemeente zijn voor de Dialoog onderverdeeld in vijf groepen. Dit zijn de dialooggroepen ‘Leefstijl’ (sport, cultuur en gezondheid), ‘Economie en bedrijfsomgeving’ (werk, bedrijven en winkels, duurzaamheid en recreatie), Veiligheid en handhaving ( openbare orde, regels en vergunningen), Wonen en woonomgeving (huisvesting, afval, openbare ruimte, landschap en afval) en Sociaal Domein (welzijn en zorg, jeugd en onderwijs). Op deze website vindt u over iedere dialooggroep achtergrondinformatie, een stand van zaken, foto’s, enzovoorts.

De deelnemers aan een dialooggroep hebben een visie en concrete voorstellen bedacht die met de thema's van hun dialooggroep te maken hebben. Alle voorstellen die voldeden aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad van te voren had vastgesteld (zoals budget), kunnen de komende tijd worden uitgevoerd. Er waren ook voorstellen, waarvan de dialooggroepen aangaven dat deze moesten worden afgewogen tegen voorstellen van andere dialooggroepen, of bestaand beleid. Ook konden bepaalde voorstellen elkaar versterken of worden samengevoegd. Deze voorstellen pasten niet binnen het beschikbare budget. De dialooggroepen gaven aan dat het aan de gemeenteraad was om af te wegen voor welke voorstellen dan nog extra geld beschikbaar zou worden gesteld. Die afweging is gemaakt.  Hieronder  vindt u de ‘Samen aan Zet-krant’, waarin voorstellen worden beschreven.

‘Samen aan Zet’ wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten.

Top