Dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving

De dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving houdt zich bezig met een visie en concrete voorstellen op het gebied van economie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en toerisme.

Het gaat om onder andere de volgende onderwerpen:

 • detailhandel
 • bedrijven(terreinen) & ondernemen
 • land- en tuinbouw/ agrarische sector
 • zakelijke & facilitaire dienstverlening
 • horeca
 • recreatie & toerisme
 • arbeidsmarkt (incl. onderwijs)
 • duurzaamheid
 • ruimtelijke kwaliteit

De dialooggroep bestaat uit 20 personen, allen vertegenwoordigers vanuit de verschillende belangen en organisaties in deze dialooggroep, namelijk:

 • inwoners uit de verschillende kernenDialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving
 • ondernemers uit de verschillende kernen
 • lokale ondernemersorganisaties
 • regiegroep Binnenstad
 • bedrijventerreinen
 • (voortgezet) onderwijs
 • jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • dagbesteding en begeleiding
 • duurzaamheidscorporatie
 • toeristische sector
 • vastgoed

Kijk ook op de lijst van deelnemers.

Het proces van de dialooggroep Economie en Bedrijfsomgeving wordt begeleid door Roos-Marie van Leeuwen (06) 15 87 75 10 en Jo Caris (06) 21 82 55 80.

Top