Dialooggroep Sociaal Domein

De dialooggroep Sociaal Domein houdt zich bezig met een visie en concrete voorstellen over:

 • Welzijn
 • Zorg
 • Jeugd
 • Onderwijs

De dialooggroep bestaat uit meer dan 30 personen, die de volgende taakvelden vertegenwoordigen:

Jeugd(zorg)

 • Afnemer Jeugdzorg
 • Jeugdige inwoner
 • Jeugdzorg
 • Jeugdgezondheidszorg(JGZ)
 • Welzijnswerker

Algemeen

 • Informele hulp
 • Ondernemer
 • Professional CliĆ«ntenraden/Belangenbehartigers
 • Algemeen Toegankelijke Voorzieningen
 • Migratieachtergrond
 • Religie
 • Verwijzer
 • Adviesraad Sociaal domein
 • Medewerker Gebiedsteam
 • Wonen
 • ZZP

Volwassenen(zorg)

 • Afnemer Volwassenenzorg
 • Volwassen inwoner
 • Volwassenenzorg professional
 • Mantelzorger

Ouderen(zorg)

 • Afnemer ouderenzorg
 • Oudere inwoner
 • Ouderenzorg professional
 • Vervoerder

Onderwijs

 • Peuter/KDV/BSO
 • Directeur onderwijs
 • Docent
 • Huiswerkinstituut
 • Leerling
 • Volwassenen onderwijs
 • Ouderraad
 • Ouder

Zie ook de lijst van deelnemers.

Het proces van de dialooggroep Sociaal Domein wordt begeleid door Erik Praas (06) 31 04 90 05 en Remco van Eeuwen (06) 15 87 42 99.

Top