Dialooggroep Veiligheid en Handhaving

De dialooggroep Veiligheid en handhaving houdt zich bezig met een visie en concrete voorstellen over openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving, externe veiligheid, bestemmingsplannen en de toekomstige omgevingswet.

Wilt u weten welke onderwerpen onder die thema’s vallen? Leest u dan het document 'Uitgebreide info over de thema's' hierover.

De dialooggroep bestaat uit 28 personen die de volgende taakvelden vertegenwoordigen:

 • Inwoners
 • Huurdersverenigingen
 • Buurtbemiddeling
 • Buurtverenigingen
 • Ouderenorganisaties
 • Inwoners actief in buurtbeveiliging
 • Coll. Bedrijfsbeveiliging
 • Agrariërs
 • Horeca
 • Organisatoren van evenementen
 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Politie
 • Brandweer
 • Bouw(advies)organisaties
 • Milieuorganisaties
 • Vastgoedeigenaren

Kijk ook op de lijst van deelnemers.

Het proces van de dialooggroep Veiligheid en Handhaving wordt begeleid door Jan Willem van Noort en Stefan Staartjes.

Top