Dialooggroep Wonen en woonomgeving

De dialooggroep Wonen en Woonomgeving heeft vanuit de gemeenteraad van Nijkerk de opdracht gekregen om voor de komende jaren een visie te ontwikkelen en om concrete voorstellen uit te werken. De onderwerpen binnen het cluster Wonen en Woonomgeving zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Wonen & Diensten Inrichting Openbare Ruimte  Milieu & Landschap
Dialooggroep Wonen en Woonomgeving
Afval Infrastructuur (wegen/verkeer) Landschap
Begraafplaats Groen Milieu
Monumenten / Erfgoed Openbare Verlichting Water
Volkshuisvesting Riool
Woningbouwkavels Speeltoestellen

De dialooggroep bestaat uit 35 personen die de volgende belangen vertegenwoordigen:

Wonen & Diensten Inrichting Openbare Ruimte Milieu & Landschap Ontwikkeling
Wonen en Woonomgeving - belangen
Huurder Buurtpreventie (veiligheid) Adviseur (monumenten, erfgoed) Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Inwoner (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen) Hulpdiensten Natuur organisaties (flora en fauna) Architecten / projectontwikkelaars
Inwoner (uit drie kernen en buurtschappen) Kunstenaar Afval deskundigen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Particuliere woningeigenaren Ondernemers Agrariƫrs Makelaars / vastgoedinvesteerder
Buurtvereniging Weggebruiker Energie / duurzaamheid deskundigen
Statushouder / vluchtelingenwerk Scholen & KDV Industrie
Vastgoedeigenaren Eigenaren van dieren Land- en Tuinbouw organisaties
Woningbouwvereniging Recreant Landgoedeigenaren
Ouderenorganisaties

Zie ook het overzicht met deelnemers van de dialooggroep Wonen en Woonomgeving.

Het proces van de dialooggroep Wonen en Woonomgeving wordt begeleid door Jantine van der Hurk (06) 51 23 01 85 en Vinita Simonse (06) 13 09 96 08.

Top