Stand van zaken

Op 16 januari 2017 ging de dialooggroep Sociaal Domein van start. Meer dan 30 personen maakten in drie avonden een visie over onder andere Welzijn, Zorg, Jeugd en Onderwijs. Deze visie werd positief ontvangen door de gemeenteraad en vervolgens gingen de dialooggroepleden aan de slag met de uitwerking van de visie in concrete voorstellen. Deze uitwerking vond plaats tijdens een viertal bijeenkomsten en in kleiner comité tussen deze bijeenkomsten door. Dit resulteerde in een vijftal voorstellen die op 12 juni 2017 aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd.

Tijdens de presentatie heeft de dialooggroep aangegeven dat het nog wel van belang is om de voorstellen van een nadere uitwerkingsstap te voorzien. Het doel van deze stap is om er voor te zorgen dat voorstellen concreter, zo mogelijk doeltreffender en efficiënter worden. Op 21 september 2017 is het voorstel aan de orde geweest in de gemeenteraad en besloten is dat er gestart kan worden met de voorgestelde uitwerkingsstap, gevolgd door de uitvoering van de voorstellen.

Top