Visie

Ons Nijkerk in 2020: een bruisend Nijkerk

“Een gemeente die bekend staat als levendige, groeiende gemeente met bruisende kernen. Een gemeente waar veel mogelijkheden zijn voor inwoners, ondernemers en toeristen. Een vitaal en samenwerkend Nijkerk, waar iedereen de vruchten van plukt en waar betrokkenheid tegenover staat. Een gemeente waar we trots op zijn!”

Dat is in het kort de visie van dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving voor de toekomst van Nijkerk. De dialooggroep heeft hiervoor de volgende uitdagingen geformuleerd:

  • Iedereen mee laten doen maar ook zelf initiatief nemen: wederkerigheid! Betrokkenheid, trots & eigenaarschap vergroten.
  • Versterken van de economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat met oog voor innovatie en duurzaamheid.
  • Inzetten op een gezonde arbeidsmarkt met plek voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Recreatie en toerisme: inzetten op samenwerken en beleving door (culturele) activiteiten.
  • Inzetten op samen: samenwerking bedrijven, inwoners, onderwijs en overheid.
  • Meer toewerken naar (ont)regelgeving en stimuleren: ruimte voor initiatieven, innovatie en mogelijkheden.

De speerpunten van de dialooggroep zijn samen te vatten onder ‘Samen bouwen aan een Sterk Merk Nijkerk’.

De volledige visie kunt u onderaan downloaden. Ook ziet u een animatie waarin de visie beeldend wordt weergegeven. Voor een inkijkje in het proces dat de dialoogroep in de visiefase heeft doorlopen kunt u het bijlagenboek inzien. Het bijlagenboek vindt u op de pagina 'Achtergrondinformatie'.

Op 29 september 2016 ging de dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving over haar visie in gesprek met het gemeentebestuur en andere geïnteresseerden. De gemeenteraad kon zich uitstekend vinden in de lijnen die de dialooggroep de komende jaren ziet op het gebied van economie, arbeidsmarkt, duurzaamheid, recreatie en toerisme. Zij drong erop aan om in de uitwerkingsfase ook de doelgroepen te blijven betrekken die zich niet hebben aangemeld om mee te praten, bijvoorbeeld het onderwijs en de grote bedrijven van Nijkerk.

Top