Visie

De visie van de dialooggroep Leefstijl bestaat uit twee onderdelen: de resultaatgebieden en de rollen. De dialooggroep ziet de volgende belangrijke pijlers:

  • Aandacht. Het is belangrijk  dat (specifieke) groepen en individuen worden betrokken binnen de samenleving van Nijkerk om het ‘meedoen’ te vergroten.
  • Verbinding. Onder verbinding verstaat de groep het zoeken naar diverse relatie sen samenwerkingsverbanden, waarbij elkaars activiteiten en initiatieven worden versterkt.
  • Persoonlijke ontwikkeling. Dit is het faciliteren van de mogelijkheden tot ontplooiing van alle inwoners op zowel sociaal, geestelijk, lichamelijk als maatschappelijk gebied.
  • Vitaliteit. Het is van belang dat er aandacht is van ontwikkelingen  in de maatschappij die invloed hebben  op geestelijk, lichamelijk, sociaal en maatschappelijk welbevinden.

Over de rollen tussen de samenleving en de gemeente, zegt de dialooggroep het volgende:

Omdat in de samenleving voldoende kracht en deskundigheid aanwezig is, gaat de gemeente uit van de wensen van de samenleving. De gemeente organiseert, faciliteert, stimuleert en dereguleert. De rol van de samenleving richt zich met name op het respecteren en zorgdragen voor elkaar en de omgeving, het zoeken van verbindingen en het aandragen, ontplooien en uitwerken van initiatieven.

De uitgebreide beschrijving van de Visie Leefstijl vindt u hieronder.

Top