Voorstellen

In het verlengde van de visie heeft de dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving nagedacht over de plannen en ideeën voor de toekomst van Nijkerk. Dit heeft geleid tot ruim twintig voorstellen verdeeld over 4 thema’s. Op maandag 6 maart heeft de dialooggroep haar plannen en ideeën op het terrein van economie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en toerisme gepresenteerd aan het gemeentebestuur. De voorstellen richten zich op 4 thema’s:

Levendige stad

De dialooggroep wil een sterk merk opbouwen om Nijkerk als aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te verblijven en in te werken ‘op de kaart’ te zetten. Naast de ontwikkeling van een aantrekkelijke binnenstad (via Platform Binnenstad) wordt dit ondersteund door activiteiten, initiatieven en faciliteiten ter bevordering van het toerisme.

Heel Nijkerk werkt

De dialooggroep wil de participatie en door- en uitstroom naar werk vergroten, voor alle inwoners en meer in het bijzonder voor mensen in een kwetsbare positie. Het fundament is een sterk samenwerkingsverband en een laagdrempelig informatie- en adviespunt, waar ook trainingen worden gegeven en (werk)ervaring wordt opgedaan. Belangrijk speerpunt is het creëren van meer werkervaringsplaatsen.

Vitaal & duurzaam Nijkerk

De dialooggroep wil vanuit een te ontwikkelen visie het centrum van Hoevelaken weer aantrekkelijk maken. Bij winkelcentra en bedrijventerreinen willen we leegstand tegengaan. Daarnaast wil zij de bedrijventerreinen beter bereikbaar maken. De dialooggroep wil het innoverend vermogen en de positie van het bedrijfsleven versterken en een transformatie bewerkstelligen naar een duurzame circulaire economie.

Samen Nijkerk

De dialooggroep wil het ondernemersklimaat van Nijkerk verbeteren door samenwerking. Samenwerking door Efficiënt, Effectief en Inspirerend ondernemerschap en een meedenkende gemeente. Dit om mensen te inspireren alles uit het ondernemen te halen en trots en eigenaarschap te vergroten. Houding en gedrag, dat is de motor van alles wat de dialooggroep wil gaan doen in Nijkerk.

Het uitwerkingsdocument waarin de plannen zijn aangeboden aan het gemeentebestuur kunt u hieronder downloaden. Ook de achterliggende voorstellen van de dialooggroep kunt u inzien.

Top