Voorstellen

De dialooggroep heeft tijdens de uitwerking een grote hoeveelheid voorstellen bedacht die samen het hart vormen van het Uitwerkingsdocument. Hieronder vindt u in steekwoorden om welke onderwerpen het gaat. In het document daaronder, dat u kunt downloaden, ziet u wat de voorstellen inhouden en hoe deze voorstellen aansluiten op de visie van de groep.

1. (Vervallen)

2. Belgroep

3. Welzijn op recept

4. Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen

5. Dementievriendelijke gemeente

6. Opzetten mama-café

7. Ondersteuning Speel-o-theek Pinoccio

8. Torenpas

9. Nijkerk digitaal vaardig

10. Oprichten platform 50+

11. Positieve gezondheid voor laaggeletterden

12. Promoten minder validensport

13. Wijksportveldjes voor senioren

14. Kinderen met een “rugzak” betrekken bij sportverenigingen

15. Buurt sportcoaches voor senioren

16. Condities voor vrijwilligers verbeteren

17. Wandel/bewegingsapp voor senioren en jongeren

18. Renovatie sporthal Strijland

19. Gezonde sportkantine

20. Nijkerk rookvrij

21. Promotie positieve gezondheid

22. Alternatief model beheren van sportaccommodaties

23. Accommodatie in eigen beheer, sportvelden

24. Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad

25. Gezondheids- en stresstest

26. Gezonde lichaamshouding

27. Valpreventie programma

28. Schoolzwemmen

29. Beeldenroute

30. Cultuureducatie

31. Nijkerk Toeristenstad

32. Verbinders

33. Huisvestingsbijdrage binnen de budgetsubsidie

34. Kunst en cultuur in Hoevelaken moet blijven

35. Pluktuin in Nijkerk voor sociaal economisch zwakkeren

36. Preventie pluktuin + ontmoeting

37. Allochtonen en autochtonen verbinden

38. Beheer over UIT in Nijkerk en UIT in Hoevelaken

39. Ontwikkelen/updaten stadsparken

40. Culturele raad

41. Ontwikkeling Sociale kaart

42. Torenpas kalender

43. Jaarlijkse update van accommodaties, dus beschikbare ruimte

44. Cultuurdag Nijkerk

45. Vind-systeem

46. EURO-knaller/Nijkerk Schoon!

47. Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea

48. Creatieve oplossingen voor JOP’s

49. Sportvelden uit de wijk updaten

Top