Voorstellen

Op maandag 3 april presenteerden de dialooggroep de visie aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De deelnemers uit de dialooggroep Wonen hebben bijzonder veel tijd, aandacht en energie geïnvesteerd om de visie uit te werken in concrete voorstellen. In juni zijn alle voorstellen aangeleverd bij de procesbegeleiders van het cluster. Daarbij zijn ook de vakspecialisten van de gemeente Nijkerk nauw betrokken geweest. Zij hebben waar mogelijk een relatie gelegd met het huidige beleid, de financiën, nieuwe ontwikkelingen en met wetgeving. Begin september komt de dialooggroep nogmaals bij elkaar om de presentatie aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders voor te bereiden. In de zomermaanden juli en augustus worden de laatste aanpassingen in de voorstellen gedaan en wordt het college- en raadsvoorstel geschreven.

De presentatie van de voorstellen staat gepland voor maandag 18 september 2017. Naar verwachting zal het raadsvoorstel in oktober ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Nijkerk.

Onderstaande voorstellen werden op 18 september gepresenteerd aan de Nijkerkse politiek. Ze werden met veel complimenten ontvangen.

Logo wonen en woonomgeving

Top