Met de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ als basis wordt de binnenstad ingericht. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden en in verschillende fasen. In de periode van 28 april tot en met 27 mei heeft het ontwerp voor de Singel en het Synagogepad ter inzage gelegen voor de formele inspraak. Het college heeft besloten dit ontwerp ongewijzigd vast te stellen.