De druk op de woningmarkt in de gemeente Nijkerk is erg groot. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring zijn daarom zeer streng.

Kosten

Het aanvragen van urgentie kost € 75,00.

Hoe werkt het?

Vooraf is het dan ook goed om te weten dat:

  • Een urgentie voor woonruimte alleen bij hoge uitzondering wordt gegeven;
  • Het moet gaan om een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan;
  • U met een urgentieverklaring niet direct woonruimte krijgt; het kan maanden duren voordat u woonruimte heeft;
  • U minimaal 18 jaar moet zijn;
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 40.765,- (alleenstaanden) / € 45.014,- (meerpersoonshuishouden), prijspeil 2022;
  • Wanneer u geen binding heeft met de gemeente Nijkerk, heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen; U heeft een binding met de gemeente Nijkerk wanneer u het voorafgaande kalenderjaar onafgebroken in de gemeente Nijkerk heeft gewoond of wanneer u de afgelopen 10 jaar, 6 jaar aaneengesloten in de gemeente Nijkerk heeft gewoond. De inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens is hiervoor bepalend.
  • Wanneer u een aanvraag indient, betaalt u € 75, dit geld krijgt u niet terug als uw aanvraag wordt afgewezen.

Voor overige voorwaarden belt u met (033) 247 22 22 of mailt u naar urgenties@nijkerk.eu.

Regelgeving

Het urgentiebeleid van de gemeente Nijkerk is vastgelegd in de Huisvestingsverordening Nijkerk 2019(externe link) en de Nadere regels Huisvestingsverordening Nijkerk 2019(externe link)

Wat moet ik doen?

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie, stuur dan een e-mail naar urgenties@nijkerk.eu. Wilt u in de e-mail uitleggen wat uw situatie is en uw contactgegevens vermelden? Dan neemt een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op.