De druk op de woningmarkt in de gemeente Nijkerk is erg groot. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring zijn daarom zeer streng.

Kosten

Het aanvragen van urgentie kost in 2021 € 72,80.

Hoe werkt het?

Vooraf is het dan ook goed om te weten dat:

  • Een urgentie voor woonruimte alleen bij hoge uitzondering wordt gegeven;
  • Het moet gaan om een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan;
  • U met een urgentieverklaring niet direct woonruimte krijgt; het kan maanden duren voordat u woonruimte heeft;
  • U minimaal 18 jaar moet zijn;
  • Uw inkomen niet hoger mag zijn dan € 39.055,- (prijspeil 2020);
  • Wanneer u geen binding heeft met de gemeente Nijkerk, heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen; U heeft een binding met de gemeente Nijkerk wanneer u het voorafgaande kalenderjaar onafgebroken in de gemeente Nijkerk heeft gewoond of wanneer u de afgelopen 10 jaar, 6 jaar aaneengesloten in de gemeente Nijkerk heeft gewoond. De inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens is hiervoor bepalend.
  • Wanneer u een aanvraag indient, betaalt u € 72,80; dit geld krijgt u niet terug als uw aanvraag wordt afgewezen.

Voor overige voorwaarden belt u met 14033 of mailt u naar urgenties@nijkerk.eu.

Regelgeving

Het urgentiebeleid van de gemeente Nijkerk is vastgelegd in de Huisvestingsverordening Nijkerk 2019 en Nadere regels Huisvestingsverordening Nijkerk 2019.

Wat moet ik doen?

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie, maak dan een afspraak met Loket MO via telefoonnummer 14 033.