Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 het ontwerp voor de herinrichting van de Stoutenburgerlaan te Hoevelaken definitief vastgesteld. Dat gebeurde na het afronden van de formele inspraakprocedure. Naar aanleiding van deze inspraak is het ontwerp minimaal gewijzigd.

Inspraakperiode

In de periode van 30 juni t/m 16 augustus 2021 heeft het concept definitief ontwerp voor de “Herinrichting Stoutenburgerlaan” ter inzage gelegen om op het ontwerp te reageren. In deze periode zijn 9 zienswijzen/ reacties ingediend. Eén van de ingediende zienswijzen heeft geleid tot een kleine aanpassing van het ontwerp, namelijk het iets verbreden van de inrit naar de woning van indiener.

Het college heeft daarom besloten om het minimaal gewijzigde concept definitieve ontwerp dat ter inzage heeft gelegen definitief vast te stellen.

Definitief ontwerp

Wilt u het definitieve ontwerp bekijken? Het staat hieronder, inclusief het eindverslag op dit definitieve ontwerp.

Vervolgprocedure

De aannemersselectie heeft inmiddels plaatsgevonden; het project gaat uitgevoerd worden door NTP B.V. Dat is de aannemer die eerder dit jaar de herinrichting van de Horstweg heeft uitgevoerd en recent zijn ze gestart met de herinrichting van het centrum van Hoevelaken. U wordt te zijner tijd over de definitieve planning van de werkzaamheden geïnformeerd door de aannemer.