De uitvoering van de eerste fase van het centrum van Hoevelaken is in volle gang. De stoepen van de Westerdorpsstraat zijn vrijwel helemaal opnieuw bestraat. 

Alle groenvakken rondom de bomen zijn voorzien van robuuste hardstenen randen. Er is aarde in deze vakken aangebracht. De rijbaan is waar nodig opnieuw bestraat. Het plateau bij de overgang tussen de pleinen is vergroot. Het Dokterspaadje is bijna helemaal opnieuw ingericht. Er zijn nieuwe fietsnietjes geplaatst. De nieuwe lantaarnpalen zijn geïnstalleerd en aangesloten. Begin december zijn de borden ‘Erf – 15 km/u’ geplaatst. Hopelijk gaan automobilisten zich hierdoor en door de nieuwe inrichting beter aan de maximumsnelheid houden. De openbare ruimte in het centrum ziet er steeds fraaier uit.

Er moet nog wel het nodige gebeuren. Dit gebeurt hoofdzakelijk na de jaarwisseling. Om de overlast voor het winkelende publiek te voorkomen, is met de ondernemers  afgesproken om de laatste weken van het jaar geen ‘grote’ werkzaamheden te doen in het centrum. Begin volgend jaar gaat de aannemer aan de slag met de aansluitingen Oosterdorpsstraat / Westerdorpsstraat/ Stoutenburgerlaan en Westerdorpsstraat / Kantemarsweg. Deze krijgen ook een passende nieuwe uitstraling. Het is de bedoeling om in het voorjaar de vier zuilen ‘Hartje Hoevelaken’ te plaatsen. Deze markeren de toegang tot het winkelgebied. Ook wordt dan het eerste deel van de Brink opnieuw bestraat. Verder wordt naast Electro World de grote groenbak gerealiseerd nadat een grote OV-mast door de netbeheerder is verplaatst. Dit komt de indeling voor de markt ten goede. De werkzaamheden gebeuren in overleg met de marktmanager. Dit om overlast voor de bezoekers en de kooplieden van de markt zoveel mogelijk te beperken. 

Verder gaat de aannemer het deel van de Kantemarsweg - tussen de aansluiting Oosterdorpsstraat en het Dokterspaadje - herinrichten. De asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Dit past beter binnen een woongebied. De verwachting is dat hierdoor ook de snelheid van het verkeer omlaag gaat. Het voorrangsregime op de Kantemarsweg blijft zoals het nu is, gelijkwaardige kruisingen waar verkeer van rechts voorrang heeft.

 

Herinrichting Stoutenburgerlaan

Deze herinrichting is ook volop aan de gang. Het eerste deel vanaf de bocht bij het oude gemeentehuis tot en met de kruising Parklaan/ Leeuweriklaan is opnieuw ingericht. Momenteel is de aannemer druk bezig met het deel vanaf de kruising Parklaan/ Leeuweriklaan tot aan de kruising J.J.A. Goeverneurlaan / Sportweg. Dit deel van de Stoutenburgerlaan moet ook voor de feestdagen opnieuw ingericht zijn. Het verkeer kan dan weer ongehinderd doorgang vinden.

Om diverse redenen (bijvoorbeeld tekort aan materialen, grondstoffen en uitval van personeel) verloopt het werk niet geheel volgens planning. Helaas betekent dit enige uitloop. Al met al is dat natuurlijk vervelend, maar gelukkig niet onoverkomelijk. Wel is de aannemer in 2022 langer bezig om het werk volledig af te ronden. Het resterende deel van de werkzaamheden aan de Stoutenburgerlaan (vanaf de kruising Sportweg / J.J.A. Goeverneurlaan tot aan de rotonde met de Koninginneweg) wordt in de periode week 2 (maandag 10 januari) tot en met week 15 (vrijdag 15 april) gerealiseerd.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze herinrichting dan kunt u contact opnemen met Peter Bruel. U kunt hem bereiken via het centrale telefoonnummer 14 033.