Tijdelijke huisvesting voor bovenbouw Rehobothschool

De groepen 6 t/m 8 van de Rehobothschool zitten het schooljaar 2022-2023 in het gebouw aan de overkant van de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Dit is nodig omdat het schoolgebouw aan de Brink wordt verbouwd.

Borden met schoolzone

De gemeente heeft borden met ‘Schoolzone’ geplaatst. Deze geven een adviessnelheid van 15 km per uur aan voor het verkeer op de doorgaande weg over het parkeerterrein. Op die manier vragen wij aandacht voor deze nieuwe situatie. Rondom het gebouw zijn hekken geplaatst om het schoolplein af te schermen van de parkeerplaats. Dit heeft geen invloed op het aantal parkeerplaatsen.

Meer verkeer

Wel is er meer verkeer rond de begin- en eindtijden van de school. Dit is ’s ochtends om 8.30 uur en ’s middags om 14.30 uur. Op woensdag is de school om 12.15 uur uit. Het brengen en halen van de kinderen met de auto raden we af, om opstoppingen op het parkeerterrein te voorkomen.