Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Onder de woonkosten vallen:

  • kosten van huur en servicekosten;
  • kosten van de hypotheekaflossing en rente voor de woning;
  • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;
  • kosten van OZB en de opstalverzekering;
  • overige kosten ter beoordeling van de gemeente (maatwerk).

We gaan uit van maximaal woonkosten € 1.500,00 per maand.

Lees alles over deze regeling op de pagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).