Op 11 juni 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) bekend gemaakt. Dit besluit treedt op 12 juni 2020 in werking en vervalt per 1 oktober 2020. 

De TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een uitkering en onvoldoende middelen van bestaan hebben om rond te komen. De TOFA biedt daarom een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. De tegemoetkoming bedraagt € 550,- bruto per maand en wordt door het UWV verstrekt over de maanden maart, april en mei 2020. Aanvragen kan met DigiD van 22 juni t/m 26 juli 2020.

Kijk voor meer informatie en wanneer u hiervoor in aanmerking komt op de website van het UWV.