Ook dit komende terrasseizoen hebben we nog te maken met het coronavirus en de daarbij geldende maatregelen. Het college van Nijkerk stemt daarom opnieuw in met de tijdelijke uitbreiding van de bestaande terrassen in alle kernen van de gemeente Nijkerk, tot en met 31 oktober 2021. Met het uitbreiden van de terrassen biedt de gemeente de horeca-ondernemers in onze gemeente de gelegenheid om een deel van hun gemiste omzet te compenseren. Voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen gelden dezelfde voorwaarden als het afgelopen seizoen in 2020. De uitbreiding werd het het afgelopen jaar overwegend als positief ervaren door bewoners, bezoekers en de ondernemers zelf.

Kaders

Voor de tijdelijke uitbreiding wordt een aantal kaders voorgesteld:

 • Uitbreiding geldt zolang de 1,5 m maatregelen gelden en is van tijdelijke aard gedurende het terrasseizoen 2021 tot en met 31 oktober.
 • Ondernemers die terrassen tijdelijk willen uitbreiden leggen aan de gemeente voor wat zij voor ogen hebben, voorafgaand aan het inrichten van de terrassen.
 • De terrassen op het Plein wijken niet af van het voorstel van de terrasindeling op het Plein gedaan door de ondernemers van het Plein.
 • Voor hulpverleningsvoertuigen moet op de doorgaande route een doorgang van tenminste 3 meter breed vrij zijn.
 • Terras/terrasmeubilair moet binnen de terrasgrenzen worden geplaatst zodat alle in- en (nood)uitgangen van bijvoorbeeld woningen, bedrijfspanden bereikbaar zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
 • Zodra evenementen zijn toegestaan en deze de ruimte nodig hebben die ingezet wordt voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen, dan moet deze ruimte beschikbaar komen voor de evenementen.  Het terrasmeubilair dat zich bevindt in de ruimte voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen dient in het geval van een evenement verwijderd te worden.
 • De terrassen mogen de uitoefening van de markt en de standplaatsen niet hinderen.
 • Terrasmeubilair moet verwijderd zijn voorafgaand aan het plaatsen van de kramen van de markt.
 • Als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, dan is (uitbreiding van) een terras niet toegestaan.
 • Het is verboden om gebruik te maken van elektronisch versterkte muziek.
 • Iedereen op het terras moet zich houden aan de geldende coronaregels.
 • Bij herhaalde overtreding van één of meerdere van deze voorwaarden vervalt de toestemming voor het terras.

Voor de bedoelde terrassen worden, net als vorig jaar, gedoogbeschikkingen opgesteld.

Inning terrasvergoeding

De gemeente wil tevens horeca-ondernemers tegemoet komen bij het dragen van de financiële lasten in deze coronaperiode. Om de lokale lasten van horeca-ondernemers te verlichten besluit het college om de vaste terrasvergoeding en een eventuele vergoeding voor de verruimde terrassen voor 2020 en 2021 niet te innen.