In de gemeente Nijkerk gaat de inzameling van oud papier heel goed. Om de hoeveelheid oud papier en karton dat ingezameld wordt, voor onze inwoners nog makkelijker te maken zijn op drie locaties extra papiercontainers geplaatst. Inwoners kunnen daar vanaf vandaag gebruikt van maken.