U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Hoe werkt het?

Of u een omgevingsvergunning krijgt voor de aanleg van een uitrit hangt af van de volgende zaken:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente

Op basis van hiervan kan een aanvraag worden toegestaan of geweigerd. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdontsluitingsweg, dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid.

Afdeling Infra & Wijkbeheer voert de werkzaamheden uit op de grond van de gemeente. De kosten van deze werkzaamheden komen voor rekening van de belanghebbende. Hiervoor wordt vooraf een vrijblijvende offerte gemaakt en wordt er contact met u gezocht. De betaling dient voor de aanleg voltooid te zijn.

 

Wat moet ik doen?

Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig.

Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.