Heeft u een veehouderij in de buurt van een Natura 2000-gebied? Met de aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel verminderen. Wilt u als agrarisch ondernemer hieraan bijdragen? Op de website van RVO(externe link) vindt u een overzicht van uw mogelijkheden nu en de komende tijd: beëindigen, verplaatsen, omschakelen, innoveren en extensiveren.

Op 14 juli 2023 heeft de provincie Gelderland subsidieregelingen gepubliceerd voor veehouders die hun bedrijf willen doorzetten: Gelderse subsidies voor veehouders die door willen (gelderland.nl)(externe link). Doorgaan kan met nieuwe activiteiten, op een andere plek, of met extra maatregelen. Hiermee draagt de provincie bij aan meerdere toekomstmogelijkheden voor veehouders in de provincie. Namelijk verbreden, legaliseren PAS-melders en verplaatsen.