Hoe werkt het? 

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u overal 1,5 meter afstand kunt houden van alle mensen die aanwezig zijn.
  • In het stembureau  is een looproute die aangeeft  hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen desinfecteren.
  • De stemhokjes worden elk half uur schoongemaakt. Dit geldt ook voor andere contactpunten, zoals deurklinken en deurposten.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang.Hij of zij laat u binnen als er voldoende ruimte in het lokaal is om 1,5 meter afstand te houden. Het stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.
  • Alle stembureauleden die uw stempas aannemen, dragen wegwerphandschoenen.
  • Tussen u en de stembureauleden is een scherm geplaatst.
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het scherm tonen.

In dit filmpje kunt u de gang van zaken in het stemlokaal nog eens bekijken. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Wat moet ik doen? 

Gaat u in een stemlokaal stemmen? Dan moet u een gezondheidscheck doen op de dag dat u gaat stemmen. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. Als u één of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, mag u niet naar het stemlokaal komen. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om namens u te stemmen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe dat werkt.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, kunt u naar het stemlokaal komen.

Stembureauleden doen de gezondheidscheck ook. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ kunnen beantwoorden.

Wat moet ik meenemen?

  • uw stempas
  • uw geldige identiteitsbewijs

Aanvullende informatie

Behoort u tot een risicogroep? Dan kunt u op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 vervroegd stemmen.