Wat is het?

Valt u in een corona-risicogroep? 

  • Dan kunt u deze keer eerder naar het stemlokaal komen te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021.
  • U kunt iemand machtigen om namens u te stemmen.

Eerder stemmen

Op 15 en 16 maart kunt u bij een aantal stemlocaties eerder stemmen. Welke locaties dit zijn, wordt later bekend gemaakt. 
 

Machtigen

Ook is het mogelijk om iemand te machtigen. Deze persoon brengt dan namens u uw stem uit.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:
• vult u de achterkant van uw stempas in
• ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
• geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee
 

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:
• vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
• ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
• levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
• stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
• stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen