De Kieswet en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 bepalen dat gemeenten, na vaststelling van de
verkiezingsuitslag op gemeenteniveau, diverse documenten en bestanden moeten publiceren op de
gemeentelijke website.

U vindt hieronder het Proces Verbaal (totaaluitslag) en de uitslagen per stembureau.