Update 22 maart 2021

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering 3)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 4). Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Terugwerkende kracht

U kunt vanaf 1 april 2021 een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen is vanaf 1 mei mogelijk tot 1 kalendermaand terug (1 april 2021). U kunt bijvoorbeeld op 18 mei een uitkering aanvragen vanaf 1 april 2021. De uitkering kan alleen ingaan vanaf de 1e van de maand en niet eerder teruggaan dan 1 april 2021.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook (zie hiervoor de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw eigen situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Is de vorige Tozo-periode 3 maanden of langer is geleden; dan kunt u geen gebruikmaken van het verkorte formulier en moet u een nieuw (uitgebreid) aanvraagformulier aanvragen.
Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.
Het aanvraagformulier Tozo 4 kunt u per mail aanvragen via Tozo@nijkerk.eu. Geef in uw mail aan of u al eerder Tozo aangevraagd heeft en dus een verkort aanvraagformulier wenst. 

Heeft u niet eerder een Tozo-uitkering voor levensonderhoud aangevraagd?
Dan kunt u een uitgebreid aanvraagformulier per mail aanvragen via bovenstaand mailadres.
Zie de overige voorwaarden elders op onze site.
 

Een (aanvullend)bedrijfskapitaal aanvragen?

U kunt tot en met 30 juni 2021 een aanvraagformulier opvragen via bovenstaand mailadres.
Het maximumbedrag voor een lening is € 10.157.
Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo ontvangen? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot het maximumbedrag van € 10.157.
Als dit maximumbedrag niet toereikend is, kunt u mogelijk een lening ontvangen op grond van de regeling Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het Bbz.

Wat zijn de voorwaarden voor Tozo?

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een uitkering of bedrijfskapitaal? 
Kijk dan op www.krijgiktozo.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over Tozo, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 contact opnemen met mevrouw B.M.M. van Bennekom via telefoonnummer 14 033.