Update 1 februari 2021

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud. 

Terugwerkende kracht

U kunt vanaf 1 februari 2021 een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Aanvragen is vanaf 1 februari dus mogelijk tot 1 kalendermaand terug. U kunt bijvoorbeeld op 18 februari een uitkering aanvragen vanaf 1 januari 2021. De uitkering kan alleen ingaan vanaf de 1e van de maand.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook (zie hiervoor de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw eigen situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Is de vorige Tozo-periode 3 maanden of langer is geleden; dan kunt u geen gebruikmaken van het verkorte formulier en moet u een nieuw (uitgebreid) aanvraagformulier aanvragen.

Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.
Het aanvraagformulier Tozo 3 kunt u per mail aanvragen via Tozo@nijkerk.eu. Geef in uw mail aan of u al eerder Tozo aangevraagd heeft en dus een verkort aanvraagformulier wenst. 

Heeft u niet eerder een Tozo-uitkering voor levensonderhoud aangevraagd?

Dan kunt u een uitgebreid aanvraagformulier per mail aanvragen via bovenstaand mailadres.
Zie de overige voorwaarden elders op onze site.

Een (aanvullend)bedrijfskapitaal aanvragen?

U kunt tot en met 31 maart 2021 een aanvraagformulier opvragen via bovenstaand mailadres.
Het maximumbedrag voor een lening is € 10.157.
Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo ontvangen? Dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot het maximumbedrag van € 10.157.
Als dit maximumbedrag niet toereikend is, kunt u mogelijk een lening ontvangen op grond van de regeling Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het Bbz.

Wat zijn de voorwaarden voor Tozo?

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een uitkering of bedrijfskapitaal? 
Kijk dan op www.krijgiktozo.nl.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Lees ook : Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar op de website van de Rijksoverheid.

Tozo 4

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
Meer informatie over deze regeling verschijnt tegen die tijd op deze website.

Vragen?

Heeft u vragen over Tozo, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 contact opnemen met mevrouw B.M.M. van Bennekom via telefoonnummer 14 033.