Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.