Op deze pagina vindt u de informatie over de vernieuwing in Nijkerkerveen.

Nijkerkerveen deelplan 3

Nijkerkerveen deelplan 3 kent een tweetal deelgebieden. Het eerste deel dat direct aansluit op het centrum van Nijkerkerveen krijgt een dorps karakter. Het andere deelgebied krijgt een meer landelijk karakter. Het kenmerkende slagenlandschap in dit gebied is leidend en het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk. 
Lees meer op de pagina Nijkerkerveen, deelplan 3.

Dorpsplein en aanloopstraten

Hier leest u meer over de voortgang van de herinrichting van de straten in het centrum van Nijkerkerveen. Verder leest u meer over de inrichting van het Plein, de planning en de Klimaatkamer. 

Mooi op schema

De herinrichting van de het centrum van Nijkerkerveen verloopt volgens planning en de eerste straten zijn klaar. Zo zijn er nieuwe straatlantaarns geplaatst, extra bomen en groenvakken aangelegd. Naast het fraaie straatbeeld is er een hemelwaterriool aangelegd en zijn aan de voorkant van de woningen de regenpijpen afgekoppeld. Na de herinrichting is het centrum van Nijkerkerveen niet alleen een mooie leefomgeving maar ook klaar voor de toekomst.

Karakteristieke lindes

In het najaar worden de twee lindes die nu naast de Spar staan aan de Van Rootselaarstraat verplaatst. Eén linde komt op het plein te staan. De andere linde verhuist naar de groenstrook op de hoek van de Wouter Blomstraat en Winkelmanstraat. Zo behouden wij twee karakteristieke bomen die horen bij Nijkerkerveen.

Planning

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de werkzaamheden in de Zonnehof, Westerveenstraat en de Birkenhof. In de laatstgenoemde straat zijn wij de komende weken nog bezig met het laatste werkzaamheden. Vanaf deze week staat de Winkelmanstraat op de planning. Deze wordt opgepakt vanaf de Baggelaar, langs de Horizon, tot de Van Noortstraat. Als deze fase gereed is, wordt de van Noortstraat aangepakt vanaf de kruising voor ’t Veense Hart tot de Nieuwe Kerkstraat.

Inrichting van het plein

Zoals hierboven al kort aangegeven starten wij na de Winkelmanstraat met de eerste werkzaamheden van het Plein. Na de zomer gaan wij aan de slag met de rest van de werkzaamheden en de definitieve inrichting van het Plein. Zoals u heeft kunnen zien, verplaatsen wij de voetbalkooi meer naar het midden van het Plein en komen er een aantal standplaatsen voor de markt. Hiervoor worden diverse voorzieningen getroffen. Het Plein biedt straks ruimte voor ontmoeting en kleinschalige evenementen. Denkt u hierbij aan de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, een braderie of de kleedjesmarkt op Koningsdag. Dit maakt zo onderdeel uit van het kloppende ‘Veense Dorpshart’. Er worden zitplekken gecreëerd en er komt een fraaie verlichting. Dit alles wordt met bomen en planten aangekleed. Het parkeren van de auto’s gebeurt rondom het Plein in de parkeervakken en voor de winkels behouden wij de blauwe zone. De blauwe zone is na winkeltijden beschikbaar voor bewoners. De laadpaal verplaatsen wij 50 meter naar de parkeervakken aan de Winkelmanstraat. 

Spelaanleiding op het plein

In het voortraject is al eens besproken om een object op het Plein te plaatsen dat Nijkerkerveen symboliseert. Dit willen wij graag samen met u vormgeven. Wij denken aan een object dat ook aanleiding geeft tot spel voor kinderen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de eieren op het Molenplein in het centrum van Nijkerk voor de Eierhal.  

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Danny Reijersen.
Hij is de omgevingsmanager en te bereiken via (06) 45452895 of danny@timmer-gww.nl.