In Nederland is demonstreren een grondrecht dat terecht gekoesterd wordt. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Nijkerk tot op heden besloten om de omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte te laten hangen zolang ze geen gevaarlijke situaties opleveren. Inmiddels is het signaal van de actievoerders bij iedereen duidelijk overgekomen. Wij gaan ervan uit dat degenen die de vlaggen hebben opgehangen ze nu op korte termijn weer zullen verwijderen. 

De gemeente heeft al eerder aangegeven dat ze graag in gesprek gaat met de boeren in onze gemeente. Die uitnodiging staat. Mocht dat gesprek nog lang uitblijven dan zal het bestuur op niet al te lange termijn besluiten de vlaggen weg te halen. Ook in dat geval rekenen we op de medewerking van de eigenaren van de vlaggen die ze hebben opgehangen in onze gemeente. 

Onze gemeente is divers in vele opzichten, zeker in opinies in deze zaak. Naast de veiligheid houdt het college van B&W zoveel mogelijk rekening met al die meningen, of die nu pro of contra het stikstofbeleid en de acties van de boeren zijn.

Wij kijken uit naar een goed gesprek met de boeren op de kortste termijn en vertrouwen op ieders medewerking, in het belang van alle bewoners en organisaties in onze gemeente.