In onze buurgemeente Bunschoten-Spakenburg is bij een hobbyhouder van sierwatervogels vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 150 vogels ter plekke geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de tienkilometerzone liggen 20 pluimveebedrijven, waarvoor een vervoersverbod geldt.

Ook op een legpluimveebedrijf in Barneveld vogelgriep vastgesteld. De 41.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. Er geldt een vervoersverbod voor de ca. 220 pluimveebedrijven in de tienkilometerzone rondom het Barneveldse bedrijf.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren (zie https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html(externe link)).

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in onze regio de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor andere vogels geldt een afschermplicht, bijvoorbeeld in dierentuinen en kinderboerderijen. Op de website van de NVWA (Ophokplicht en afschermplicht | Vogelgriep in Nederland 2022 | NVWA(externe link)) staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Eerdere berichten over Vogelgriep op onze website:

Lees hier het bericht van 22 augustus 2022: Vogelgriep terug in de regio

Lees hier het bericht van 9 mei 2022: Vervoersverbod voor pluimvee na uitbraak vogelgriep in de regio Nijkerk | Update 29 april 2022

Lees hier het bericht van 18 februari 2022: Uitbraak vogelgriep in de regio, wat zijn de gevolgen?