Op een leghennenbedrijf in Putten is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 110.000 kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

In een straal van tien kilometer rond het bedrijf, dat tussen Putten en Nijkerk ligt, geldt per direct een vervoersverbod. 

Binnen de 1-kilometerzone liggen twee andere pluimveebedrijven en binnen de 3-kilometerzone zijn dat er tien. Alle bedrijven in de 3-kilometerzone worden door de NVWA bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 82 andere bedrijven, waaronder drie pluimveeslachterijen. Er wordt een corridor ingesteld voor de aanvoer van slachtdieren bij de pluimveeslachterijen. 

Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zaterdagmorgen bekendgemaakt(externe link). Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Sinds 14 november geldt een landelijke ophok- en afschermplicht. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels, bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen. ,,De afscherm- en ophokplicht is een preventieve maatregel om de kans op contact tussen wilde besmette vogels en gehouden vogels te verkleinen’’, aldus het ministerie.

Ook gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels