In Nijkerk is op donderdag 26 januari vogelgriep vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn de circa 10.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf. Daar worden op dit moment geen dieren gehouden. In de 3-kilometerzone liggen zes andere pluimveebedrijven. Het besmette bedrijf ligt aan de rand van het pluimveedichte gebied in de Gelderse Vallei. Daarom worden deze zes bedrijven de komende 14 dagen door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10-kilometerzone liggen 196 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10-kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. De locaties waarvoor dit geldt zijn te vinden op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. Deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels) geldt een afschermplicht. Het gaat bijvoorbeeld om vogels in dierentuinen en kinderboerderijen, en vogels en kippen bij particulieren. Ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht (www.nvwa.nl(externe link)). Ook is er een verbod op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
 
Meer informatie over de vogelgriep is te vinden op de site van de Rijksoverheid.
•    Vogelgriep | Rijksoverheid.nl(externe link)