Op een leghennenbedrijf in Lunteren is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op de locatie worden afgemaakt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vrijdag 21 oktober 2022.

Uit voorzorg zijn diverse bedrijven in de directe omgeving, de zogenaamde één kilometerzone, geruimd. Binnen een straal van tien kilometer om de besmette bedrijven geldt een vervoersverbod.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren (zie https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html(externe link)).

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen hoenderachtige (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in onze regio de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor andere vogels geldt een afschermplicht, bijvoorbeeld in dierentuinen en kinderboerderijen. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht(externe link). Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.