In oktober 2023 start de gemeente Nijkerk een wervingscampagne voor Kamers met Aandacht. 
Met de campagne willen we woonruimte vinden voor jongeren (18 tot 23 jaar) die op eigen benen willen staan, maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Dankzij een Kamer met Aandacht kunnen ze de jeugdzorg verlaten. Of voorkomen we dat ze andere zorg nodig hebben.

Op 5 oktober van 16.00-17.00 uur een online kick-off bijeenkomst over Kamers met Aandacht. Deze bijeenkomst is voor professionals die werken met jongeren. En ook voor woningcorporaties, makelaars, bedrijven, verenigingen, kerken, thuiszorgorganisaties en ondernemers. Wilt u meedoen aan de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@kamersmetaandacht.nl.

Tijdens de kick-off bijeenkomst krijgt u alle informatie over Kamers met Aandacht. Ook verzamelen we samen ideeën voor het werven van kamers. En voor het vinden van jongeren die een kamer met aandacht nodig hebben.

Kent u iemand die ook op de hoogte moet zijn van dit nieuwe initiatief? Geef deze persoon dan de informatie door over de bijeenkomst van 5 oktober. Kijk ook op kamersmetaandacht.nl(externe link)